Privacybeleid

Privacyverklaring G&Z Doseertechniek B.V. (d.d. 1 juni 2021)

G&Z Doseertechniek B.V. (KvK-nummer: 52344495) gevestigd en kantoorhoudende te (4143 HS) Leerdam aan de Gildenstraat 9 (hierna: G&Z Doseertechniek) is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de gegevens, bedoeld in deze privacyverklaring.

Verwerken gegevens
Het is voor G&Z Doseertechniek noodzakelijk om een aantal (persoons )gegevens te verwerken. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op producten en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd.

Het kan gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om orders correct te verwerken en om de juiste artikelen te leveren aan de juiste personen en/of bedrijven.

Ten behoeve van marketingactiviteiten wordt het programma Google Analytics gebruikt. Ook via dit programma worden gegevens verwerkt. Dit programma biedt G&Z Doseertechniek de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Rechtsgronden voor de verwerking van gegevens
G&Z Doseertechniek verwerkt persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

  • de uitvoering van een gesloten overeenkomst;
  • het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • gerechtvaardigd belang;
  • uw toestemming. Hebt u toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken.

Bewaren gegevens
Ingevolge de fiscale wetgeving is G&Z Doseertechniek verplicht om gegevens gerelateerd aan bestellingen gedurende 7 jaren te bewaren. Gegevens die verbonden zijn aan een klantaccount van G&Z Doseertechniek (contact- en andere gegevens en correspondentiehistorie) worden bewaard zolang de klantrelatie bestaat en tot 12 maanden na beëindiging daarvan.

Gegevens die niet onder deze bewaarplicht vallen of niet behoren tot het klantaccount, worden binnen twee maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifieke (rechts-)persoon.

Cookiegebruik
De website van G&Z doseertechniek maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij gebruik van de website door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website optimaal te laten functioneren, uw instellingen en voorkeuren te onthouden (Google Analytics) en om spam tegen te gaan (Google ReCaptcha). U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Google Analytics plaatst via onze website een cookie. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google heeft haar eigen privacyvoorwaarden (Privacyvoorwaarden Google).

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Delen gegevens
Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is het voor G&Z Doseertechniek noodzakelijk om derden in te schakelen. Gedacht kan worden aan distributiepartners waarmee G&Z Doseertechniek de orders verzendt en de verzending en aflevering registreert. Zonder het delen van deze gegevens is het niet mogelijk om de juiste artikelen te leveren aan de juiste personen en/of bedrijven.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een boekhoudprogramma, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt G&Z Doseertechniek gebruik van Office 365 en soortgelijke programma’s ten behoeve van de interne en externe correspondentie en planning.

Aan derde partijen worden uitsluitend de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de betreffende diensten. Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van G&Z Doseertechniek. Met deze partijen is G&Z Doseertechniek een verwerkersovereenkomst aangegaan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

Zonder uw toestemming worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. De enige uitzondering hierop is het geval dat G&Z Doseertechniek hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag en beveiliging van gegevens
G&Z Doseertechniek draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons )gegevens te beveiligen. Zo wordt onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en antivirussoftware. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tweetrapsverificatie om de inlog extra te beveiligen.

De gegevens worden opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor heeft G&Z Doseertechniek een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Zonder dat G&Z Doseertechniek hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met G&Z Doseertechniek verbonden zijn. G&Z Doseertechniek kan niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons )gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om de privacyverklaring van deze derde partijen te raadplegen om na te gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten
U heeft een aantal privacyrechten. U kunt G&Z Doseertechniek bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als de gegevens niet juist zijn kunt u ze laten verbeteren. Ook kunt u in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken.

Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe G&Z Doseertechniek uw gegevens verwerkt? Dan kunt u een privacyklacht melden via:
E: info@wstpro.nl
T: +31 85 773 37 12
G&Z doseertechniek BV, Gildenstraat 20, 4143 HS Leerdam.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via een van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Wijziging
G&Z Doseertechniek heeft het recht de inhoud van dit privacyreglement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de website van G&Z Doseertechniek (www.genztech.nl) gepubliceerd.

Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons )gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u hier.

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld, kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend.